Casa

MENÙ PRANZO 12 AGOSTO

MENÙ PRANZO 12 AGOSTO

Agosto 11, 2022

🍉𝙋𝙧𝙞𝙢𝙤, 𝙨𝙚𝙘𝙤𝙣𝙙𝙤, 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙤𝙧𝙣𝙤, 𝟭/𝟮 𝙖𝙘𝙦𝙪𝙖, 𝟭/𝟰 𝙫𝙞𝙣𝙤, 𝙘𝙖𝙛𝙛𝙚 = 𝟭3€⁣⁣⠀🍲🍝𝙈𝙚𝙣𝙪 𝙥𝙧𝙞𝙢𝙤 – 𝟭1€⠀⠀⁣⁣⠀🍖🥗𝙈𝙚𝙣𝙪 𝙨𝙚𝙘𝙤𝙣𝙙𝙤- 𝟭2€

Vedi Menu &

MENÙ PRANZO 11 AGOSTO

Agosto 10, 2022

🍉𝙋𝙧𝙞𝙢𝙤, 𝙨𝙚𝙘𝙤𝙣𝙙𝙤, 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙤𝙧𝙣𝙤, 𝟭/𝟮 𝙖𝙘𝙦𝙪𝙖, 𝟭/𝟰 𝙫𝙞𝙣𝙤, 𝙘𝙖𝙛𝙛𝙚 = 𝟭3€⁣⁣⠀🍲🍝𝙈𝙚𝙣𝙪 𝙥𝙧𝙞𝙢𝙤 – 𝟭1€⠀⠀⁣⁣⠀🍖🥗𝙈𝙚𝙣𝙪 𝙨𝙚𝙘𝙤𝙣𝙙𝙤- 𝟭2€

Vedi Menu &

MENÙ PRANZO 10 AGOSTO

Agosto 10, 2022

🍉𝙋𝙧𝙞𝙢𝙤, 𝙨𝙚𝙘𝙤𝙣𝙙𝙤, 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙤𝙧𝙣𝙤, 𝟭/𝟮 𝙖𝙘𝙦𝙪𝙖, 𝟭/𝟰 𝙫𝙞𝙣𝙤, 𝙘𝙖𝙛𝙛𝙚 = 𝟭3€⁣⁣⠀🍲🍝𝙈𝙚𝙣𝙪 𝙥𝙧𝙞𝙢𝙤 – 𝟭1€⠀⠀⁣⁣⠀🍖🥗𝙈𝙚𝙣𝙪 𝙨𝙚𝙘𝙤𝙣𝙙𝙤- 𝟭2€

Vedi Menu &

MENÙ PRANZO 9 AGOSTO

Agosto 8, 2022

🍉𝙋𝙧𝙞𝙢𝙤, 𝙨𝙚𝙘𝙤𝙣𝙙𝙤, 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙤𝙧𝙣𝙤, 𝟭/𝟮 𝙖𝙘𝙦𝙪𝙖, 𝟭/𝟰 𝙫𝙞𝙣𝙤, 𝙘𝙖𝙛𝙛𝙚 = 𝟭3€⁣⁣⠀🍲🍝𝙈𝙚𝙣𝙪 𝙥𝙧𝙞𝙢𝙤 – 𝟭1€⠀⠀⁣⁣⠀🍖🥗𝙈𝙚𝙣𝙪 𝙨𝙚𝙘𝙤𝙣𝙙𝙤- 𝟭2€

Vedi Menu &

MENÙ PRANZO 5 AGOSTO

Agosto 4, 2022

🍉𝙋𝙧𝙞𝙢𝙤, 𝙨𝙚𝙘𝙤𝙣𝙙𝙤, 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙤𝙧𝙣𝙤, 𝟭/𝟮 𝙖𝙘𝙦𝙪𝙖, 𝟭/𝟰 𝙫𝙞𝙣𝙤, 𝙘𝙖𝙛𝙛𝙚 = 𝟭3€⁣⁣⠀🍲🍝𝙈𝙚𝙣𝙪 𝙥𝙧𝙞𝙢𝙤 – 𝟭1€⠀⠀⁣⁣⠀🍖🥗𝙈𝙚𝙣𝙪 𝙨𝙚𝙘𝙤𝙣𝙙𝙤- 𝟭2€

Vedi Menu &

MENÙ PRANZO 4 AGOSTO

Agosto 3, 2022

🍉𝙋𝙧𝙞𝙢𝙤, 𝙨𝙚𝙘𝙤𝙣𝙙𝙤, 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙤𝙧𝙣𝙤, 𝟭/𝟮 𝙖𝙘𝙦𝙪𝙖, 𝟭/𝟰 𝙫𝙞𝙣𝙤, 𝙘𝙖𝙛𝙛𝙚 = 𝟭3€⁣⁣⠀🍲🍝𝙈𝙚𝙣𝙪 𝙥𝙧𝙞𝙢𝙤 – 𝟭1€⠀⠀⁣⁣⠀🍖🥗𝙈𝙚𝙣𝙪 𝙨𝙚𝙘𝙤𝙣𝙙𝙤- 𝟭2€

Vedi Menu &

MENÙ PRANZO 2 AGOSTO

Agosto 1, 2022

🍉𝙋𝙧𝙞𝙢𝙤, 𝙨𝙚𝙘𝙤𝙣𝙙𝙤, 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙤𝙧𝙣𝙤, 𝟭/𝟮 𝙖𝙘𝙦𝙪𝙖, 𝟭/𝟰 𝙫𝙞𝙣𝙤, 𝙘𝙖𝙛𝙛𝙚 = 𝟭3€⁣⁣⠀🍲🍝𝙈𝙚𝙣𝙪 𝙥𝙧𝙞𝙢𝙤 – 𝟭1€⠀⠀⁣⁣⠀🍖🥗𝙈𝙚𝙣𝙪 𝙨𝙚𝙘𝙤𝙣𝙙𝙤- 𝟭2€

Vedi Menu &

MENÙ PRANZO 1 AGOSTO

Agosto 1, 2022

🍉𝙋𝙧𝙞𝙢𝙤, 𝙨𝙚𝙘𝙤𝙣𝙙𝙤, 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙤𝙧𝙣𝙤, 𝟭/𝟮 𝙖𝙘𝙦𝙪𝙖, 𝟭/𝟰 𝙫𝙞𝙣𝙤, 𝙘𝙖𝙛𝙛𝙚 = 𝟭3€⁣⁣⠀🍲🍝𝙈𝙚𝙣𝙪 𝙥𝙧𝙞𝙢𝙤 – 𝟭1€⠀⠀⁣⁣⠀🍖🥗𝙈𝙚𝙣𝙪 𝙨𝙚𝙘𝙤𝙣𝙙𝙤- 𝟭2€

Vedi Menu &

MENÙ PRANZO 29 LUGLIO

Luglio 29, 2022

🍉𝙋𝙧𝙞𝙢𝙤, 𝙨𝙚𝙘𝙤𝙣𝙙𝙤, 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙤𝙧𝙣𝙤, 𝟭/𝟮 𝙖𝙘𝙦𝙪𝙖, 𝟭/𝟰 𝙫𝙞𝙣𝙤, 𝙘𝙖𝙛𝙛𝙚 = 𝟭3€⁣⁣⠀🍲🍝𝙈𝙚𝙣𝙪 𝙥𝙧𝙞𝙢𝙤 – 𝟭1€⠀⠀⁣⁣⠀🍖🥗𝙈𝙚𝙣𝙪 𝙨𝙚𝙘𝙤𝙣𝙙𝙤- 𝟭2€

Vedi Menu &

MENÙ PRANZO 28 LUGLIO

Luglio 28, 2022

🍉𝙋𝙧𝙞𝙢𝙤, 𝙨𝙚𝙘𝙤𝙣𝙙𝙤, 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙤𝙧𝙣𝙤, 𝟭/𝟮 𝙖𝙘𝙦𝙪𝙖, 𝟭/𝟰 𝙫𝙞𝙣𝙤, 𝙘𝙖𝙛𝙛𝙚 = 𝟭3€⁣⁣⠀🍲🍝𝙈𝙚𝙣𝙪 𝙥𝙧𝙞𝙢𝙤 – 𝟭1€⠀⠀⁣⁣⠀🍖🥗𝙈𝙚𝙣𝙪 𝙨𝙚𝙘𝙤𝙣𝙙𝙤- 𝟭2€

Vedi Menu &